A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. JÚNIUS 25.,

hétfő


 


LI. ÉVFOLYAM

17. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


HATÁROZAT

 

71/2007. (IV. 24.) KE h. egyetemi tanári kinevezésekről

1801


KÖZLEMÉNYEK

 

3/2007. (OK 17.) OKM utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjéről

1802

4/2007. (OK 17.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztériumot érintő lobbitevékenység szabályairól

1808

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány 2006. évi auditált közhasznú beszámolója

1813

Közlemény habilitált doktori címet szerzettekről

1813

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói állásaira

1813

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

1815

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

1818

Névváltozás

1823

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2007/2008. tanévre

1824

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.