A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. SZEPTEMBER 28.,

péntek


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

18. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

70/2007. (IX. 13.) OGY határozat Az Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén 2006. évben végrehajtott áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról

1331

1070/2007. (IX. 15.) Korm. határozat A Gripen Vadászrepülőgépek Beszerzését Vizsgáló Bizottság létrehozásáról szóló 1039/2007. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

1331

118/2007. (HK 18.) HM határozat Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról

1331


Miniszteri utasítások

 

99/2007. (HK 18.) HM utasítás A honvédelmi szervek kiegészítő, kisegítő tevékenységéből származó bevételek felhasználásáról és elszámolásáról, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

1332

100/2007. (HK 18.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezetei jogi képviseletének rendjéről

1333

101/2007. (HK 18.) HM utasítás A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem átalakításának feladatairól

1335

102/2007. (HK 18.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

1336

103/2007. (HK 18.) HM utasítás A külföldi szolgálatot teljesítők ellenőrzési rendjéről

1359

104/2007. (HK 18.) HM utasítás A személyi állomány részére történő üdülési csekk biztosításáról

1363

105/2007. (HK 18.) HM utasítás A határidőn túli tartozásállomány kezelésének rendjéről szóló 40/2007. (HK 8.) HM utasítás módosításáról

1364

106/2007. (HK 18.) HM utasítás A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 49/2007. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

1364

107/2007. (HK 18.) HM utasítás "A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének Esélyegyenlőségi Irányelvei a 2007-2009 közötti időszakra" kiadásáról

1364

7001/2007. (HK 18.) HM irányelv A Magyar Honvédség 2008. évi kommunikációs feladatairól

1366


Államtitkári rendelkezés

 

116/2007. (HK 18.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2007. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1368


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezés

 

51/2007. (HK 18.) HM HVKFH intézkedés Egységes Védelmi Előírás hatályba léptetéséről

1368


Főnöki rendelkezések

 

983/2007. (HK 18.) MH HEK intézkedés Az egészségügyi alkalmassági és szűrővizsgálatok végrehajtásáról

1382

1037/2007. (HK 18.) MH HEK intézkedés A mentő részleg őrzött betegszállítási és szállítási tevékenységéről

1385

703/2007. (HK 18.) MH HEK intézkedés A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Egészségügyi Doktrína kiadásáról

1385

310/2007. (HK 18.) MH ÖHP intézkedés A "Szakutasítás az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott honvédelmi célú ejtőernyős ugrások és azokkal összefüggő tevékenységek szabályairól" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1386

672/2006. (HK 18/2007.) MH SZFP intézkedés A "NATO STANAG időjárás-jelentések feldolgozásának rendje" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1386


Szerződés

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1387

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.