A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. OKTÓBER 19.,

péntek


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

19. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

37/2007. (IX. 19.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1395

38/2007. (IX. 21.) HM rendelet A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet módosításáról

1395

27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet A 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1397


Határozatok

 

119/2007. (HK 19.) HM határozat A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred alapító okiratának módosításáról

1398


Miniszteri utasítások

 

108/2007. (HK 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2007. évi általános és teljes körű vagyonfelmérő leltározásának végrehajtásáról

1398

109/2007. (HK 19.) HM utasítás A Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítésének, vagyonkezelésének és hasznosításának szabályairól, valamint a miniszteri biztos feladat- és hatásköréről szóló 98/2005. (HK 21.) HM utasítás módosításáról

1402

110/2007. (HK 19.) HM utasítás Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

1409

111/2007. (HK 19.) HM utasítás A munkaköri jegyzékekről és az állománytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás módosításáról

1409

112/2007. (HK 19.) HM utasítás A béketámogató műveletek kategóriába sorolásáról, valamint a devizaellátmány-kiegészítés mértékének meghatározásáról

1410


Államtitkári rendelkezések

 

120/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség szervezeteinél használt ásványolajtermékek elszámolható veszteségeiről

1412

121/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT intézkedés A protokolláris feladatokban részt vevő állomány kiegészítő ruházati ellátásának rendjéről

1415


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

107/2007. (HK 19.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1416

109/2007. (HK 19.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 60/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs módosításáról

1416

110/2007. (HK 19.) HM HVKF parancs NATO CIMIC Alaptanfolyam (NATO Basic CIMIC Course előkészítéséről és végrehajtásáról)

1416

111/2007. (HK 19.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és lélektani Műveleti Központ kettős rendeltetésű, alacsonyabb <->készenlétű Civil-katonai Együttműködési Csoportjai és <->Lélektani Műveleti Csoportjai személyi állományának biztosításáról, rendelkezésre állásáról és felkészítéséről

1416

010/2007. (HK 19.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának kiképzési szakfeladatairól

1416

011/2007. (HK 19.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség speciális képesség adattár létrehozásáról és kezelésének rendjéről szóló 06/2006. HM HVKF intézkedés módosításáról

1416


Főnöki rendelkezések

 

175/2007. (HK 19.) MH TD intézkedés A Magyar Honvédség Támogató Dandár csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1417

176/2007. (HK 19.) MH TD intézkedés A Magyar Honvédség Támogató Dandár csapatjelvényének rendszeresítéséről

1418

353/2007. (HK 19.) MH ÖHP parancs Minősített iratok felülvizsgálatáról

1419


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1441

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

1441

MH Bakony Harckiképző Központ

1441

MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred

1442

MH Béketámogató Kiképző Központ

1442

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

1443

MH Pápa Bázisrepülőtér

1443

MH Katonai Közlekedési Központ

1443


Közlemények

 

122/2007. (HK 19.) HM közlemény Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium <->vagyonkezelésében lévő lakóépületek (lakások) valamint <->személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) elidegení<->tésre történő kijelölésének XXIII. üteméről

1444

58/2007. (HK 19.) HM HVKFH közlemény Egységes NATO-előírások elfogadásáról

1445


MH Dr. Radó György HEK közleménye

 

Pályázatok

1449

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.