A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. FEBRUÁR 5.,

hétfő


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

1/2007. (I. 10.) HM rendelet A Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és szerződéses állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elérhető rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rendelet módosításáról

51

2/2007. (I. 18.) HM rendelet A Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

57


Határozatok

 

2/2007. (I. 9.) KE határozat Vezérőrnagy altábornagyi előléptetéséről

59

3/2007. (I. 9.) KE határozat Dandártábornok vezérőrnagyi előlépte@tart2= téséről

59

4/2007. (I. 9.) KE határozat Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről

59

5/2007. (I. 9.) KE határozat Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről

59

6/2007. (I. 9.) KE határozat Dandártábornok vezérőrnagyi előléptetéséről

60

7/2007. (I. 9.) KE határozat Ezredes dandártábornoki kinevezéséről

60

8/2007. (I. 9.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

60

12/2007. (I. 10.) KE határozat Ezredes dandártábornoki kinevezéséről

60

13/2007. (I. 18.) KE határozat Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

61

14/2007. (I. 18.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

61

15/2007. (I. 18.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

61


Miniszteri utasítások

 

141/2006. (HK 2/2007.) HM utasítás A Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának kiadásáról

62

142/2006. (HK 2/2007.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 88/2006. (HK 17/I.) HM utasítás módosításáról

62

143/2006. (HK 2/2007.) HM utasítás A Magyar Honvédség haditechnikai eszközein feltüntetésre kerülő jelek és jelzések egységes rendszeréről és alkalmazásukkal kapcsolatos feladatokról

63

2/2007. (HK 2.) HM utasítás A honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

73

3/2007. (HK 2.) HM utasítás A közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2007. évi felszámításáról és felhasználásáról

73


Államtitkári rendelkezések

 

1/2007. (HK 2.) HM JSZÁT szakutasítás Az új rovatrendszerű iktatókönyv és iktatólap bevezetésével kapcsolatos ügyviteli feladatok végrehajtásáról

74

1/2007. (HK 2.) HM JSZÁT intézkedés A nemzeti, a NATO, a NYEU és az EU minősített adathordozók (iratok) 2007. évi tételes ellenőrzéséről

79

179/2006. (HK 2/2007.) HM VTI SZÁT szakintézkedés A szervezeti átalakítás feladataival összefüggő elhelyezési szakfeladatok végrehajtására

80

2/2007. (HK 2.) HM JSZÁT-HVKF együttes intézkedés A 2007. évi január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

85


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

2/2007. (HK 2.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség Budapesti Helyőrségparancsnokság, helyőrségparancsnoki beosztás átadás-átvételéről

85

1/2007. (HK 2.) HM HVKF intézkedés A szerződéses legénységi szolgálatra alkalmas jelentkezők 2007. évi bevonulásának végrehajtásáról

86


Főnöki rendelkezés

 

7/2007. (HK 2.) MH HEKET intézkedés A gyógyszerek rendeléséről szóló 41/2006. (HK 4.) MH EÜPK intézkedés módosításáról

86


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

87

MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj

88

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

88

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

89

MH 32. Budapest Õr- és Díszezred

89

MH Pápa Bázisrepülőtér

90

MH 5/62. Könnyű Lövészzászlóalj

90

MH Hadtápanyag Ellátó Központ

91

MH Bakony Harckiképző Központ

91

MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred

91


Közlemények

 

1/2007. (HK 2.) HM KLB közlemény A HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi, továbbá a Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató honvédelmi szervezetek ideiglenes szervezeti összetételéről

92

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Pályázat oktatói munkakörökre

93


Lapzárta után érkezett közlemények

 

Honvédelmi miniszteri közlemény A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumának 2007. évi kiemelt céljai

95

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Pályázati felhívás

95


Melléklet

 

HM JF Név- és tárgymutató


ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.