A kiadó honlapja

Ön az oldal 583287. látogatója        

Budapest

2007. JANUÁR 31.,

szerda


 


LI. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLY

 

237/2006. (XI. 27.) Korm. r. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól

41


HATÁROZATOK

 

246/2006. (XI. 27.) KE határozat kitüntetéses doktorrá avatásról

58

74/2006. (XI. 24.) ME határozat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnöke és tagja megbízásának meghosszabbításáról, valamint új tagok megbízásáról

58

76/2006. (XI. 24.) ME határozat főiskolai rektor megbízásáról

59


KÖZLEMÉNYEK

 

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozatai

59

Felhívás budapesti szintű versmondó versenyre

62

Közlemény habilitált doktori címet szerzettekről

63

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói állásaira

63

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

65

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

69

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások, helyesbítések

71

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.