A kiadó honlapja

Ön az oldal 76224. látogatója        

Budapest

2007. FEBRUÁR 28.,

szerda


 


LV. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 588 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

2/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetéséről szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás módosításáról

18

3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjéről

18


KÖRLEVELEK

 

1/2007. (ÜK. 2.) együttes főov. körlevél az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika, valamint a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

19

2/2007. (ÜK. 2. ) főov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról

20


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

24

Áthelyezés

24

Áthelyezés, megbízás

24

Megbízások

24

Szolgálati viszony megszűnések

24

Halálozások

24

Igazolványok érvénytelenítése

24


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

25

Tájékoztató a lakásépítési alap 2006. évi felhasználásáról

26

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság felhívása

27

Helyesbítés

27

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.11.26.