A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. JÚLIUS 20.,

péntek


 


LI. ÉVFOLYAM

20. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLY

 

20/2007. (V. 21.) SZMM r. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

2137


KÖZLEMÉNYEK

 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatója a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1)bekezdésében foglaltak alapján teljesítendő bejelentkezési kötelezettségről, illetve a 2007. évi évközi visszaigénylési adatlapról

2160

A Debreceni Egyetem Alapító Okirata

2177

A Semmelweis Egyetem Alapító Okirata

2186

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói állásaira

2193

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

2197

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

2200

Közlemény elveszett érettségi bizonyítványokról

2208

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

2209

Helyesbítések

2229

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.