A kiadó honlapja

Ön az oldal 286870. látogatója        Budapest

2007. DECEMBER 28.,

péntek


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

22. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabály

 

40/2007. (XI. 28.) HM rendelet A katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól

1596


Határozatok

 

106/2007. (XII. 6.) OGY. határozat A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról

1598

1088/2007. (XI. 21.) Korm. határozat A Hadigondozottak Közalapítványa létrehozásáról szóló 1116/1994. (XII. 9.) Korm. határozat módosításáról

1599

142/2007. (HK 22.) HM határozat Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról

1600

89/2007. (HK 12.) HM határozat Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról (egységes szerkezetben)

1600


Miniszteri utasítások

 

127/2007. (HK 22.) HM utasítás A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 64/2007. (HK 12.) HM utasítás módosításáról

1603

128/2007. (HK 22.) HM utasítás Az osztályba sorolás rendjéről

1605

129/2007. (HK 22.) HM utasítás A Magyar Honvédség haditechnikai eszközein feltüntetésre kerülő jelek és jelzések egységes rendszeréről és alkalmazásukkal kapcsolatos feladatokról szóló 143/2006. (HK 2/2007.) HM utasítás módosításáról

1607

130/2007. (HK 22.) HM utasítás A NATO informális védelmi miniszteri találkozó előkészítésének feladatairól

1615

131/2007. (HK 22.) HM utasítás A honvédségi közalkalmazottak 2007. évi ruházati költségtérítésének kiegészítéséről

1616

132/2007. (HK 22.) HM utasítás A hivatásos és szerződéses katonák 2007. évi ruházati illetményének kiegészítéséről

1617

133/2007. (HK 22.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek intézményi költségvetési alapokmányának összeállításáról és jóváhagyásának rendjéről

1618

134/2007. (HK 22.) HM utasítás Az egyes fontos és bizalmas munkakörök meghatározásának elrendeléséről

1618


Államtitkári intézkedések

 

141/2007. (HK 22.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a köztisztviselőket foglalkoztató HM szervezetek köztisztviselőinek és munkavállalóinak 2007. év végi megajándékozásáról

1619

136/2007. (HK 22.) HM VTI SZÁT- HM HVKF együttes intézkedése A Magyar Köztársaság afganisztáni tartományi újjáépítési feladataiban résztvevő minisztériumai és a Honvédelmi Minisztérium közötti elszámolások összeállításának rendjéről

1619

140/2007. (HK 22.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Elektronikus Iratkezelő Rendszerének kísérleti alkalmazásáról

1622


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

129/2007. (HK 22.) HM HVKF parancs A szervezeti átalakítás 2007. évi létszámkorrekciójának végrehajtásáról

1623

131/2007. (HK 22.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1623

133/2007. (HK 22.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség szervezeteinek 2007. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

1623

126/2007. (HK 22.) HM HVKF intézkedés A váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos feladatokról

1623

127/2007. (HK 22.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2008. (2009-2010.) évi kiképzési és felkészítési feladatairól

1624

132/2007. (HK 22.) HM HVKF intézkedés A polgári műholdas szolgáltatások igénybevételének szakmai feladatairól

1630


Főnöki rendelkezések

 

17/2007. (HK 22.) HM HKF intézkedés A "Katonai Kislexikon 4000" című HM HKF kiadvány kiadásáról

1631

18/2007. (HK 22.) HM HKF intézkedés Az "MH Katonai közelharc-kézitusa szakanyag (alapfok)" című HM HKF kiadvány kiadásáról

1631

19/2007. (HK 22.) HM HKF intézkedés "Az általános katonai kiképzés kézikönyve" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1631

394/2007. (HK 22.) MH ÖHP intézkedés A "Koszovó CIMIC Kézikönyve" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1631

410/2007. (HK 22.) MH ÖHP intézkedés "Az ENSZ rádió-kommunikáció alapjai kiképzési segédlet" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1632

1487/2007. (HK 22.) MH HEK intézkedés A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Kockázatkezelési Szabályzatának kiadásáról

1632

415/2007. (HK 22.) HM KPÜ intézkedés A természetbeni juttatások után a munkáltatót terhelő adók és járulékok megfizetéséhez és bevallásához szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről

1632


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1638

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség beszerzési igazgatóság

1638


Közlemények

 

137/2007. (HK 22.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról, módosításáról

1639

64/2007. (HK 22.) HM HVKFH közlemény Egységes NATO Előírás elfogadásáról

1640

HM JF Helyesbítés

1640


Lapzárta után érkezett miniszteri utasítás, államtitkári intézkedések és HM Honvéd Vezérkar főnöki parancs

 

135/2007. (HK 22.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2008. (2009., 2010.) évi részletes rövidtávú tervének kidolgozására

1641

143/2007. (HK 22.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2007. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1644

145/2007. (HK 22.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2007. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1645

144/2007. (HK 22.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség állományából kivált hivatásos és szerződéses tábornokok, főtisztek, zászlósok és tiszthelyettesek ruházati anyagleadásáról

1645

130/2007. (HK 22.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség "Missziósok Karácsonya" elnevezésű központi rendezvénye végrehajtásával összefüggő feladatokról

1648

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.