A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. AUGUSZTUS 31.,

péntek


 


LI. ÉVFOLYAM

23. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

154/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Bosznia és Hecegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről *

155/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről *

156/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló Egyezmény kihirdetéséről *

157/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaságban és a Lengyel Népköztársaságban kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Varsóban, 1980. évi április hó 25. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 60/1980. (XII. 27.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről *

158/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről *

159/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről *

160/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről *

161/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről *

162/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről *

163/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezménynek a Montenegrói Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről *

164/2007. (VI. 27.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről *

31/2007. (VI. 27.) EüM. r. az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

2426


HATÁROZATOK

 

65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

2469

125/2007. (VI. 28.) KE határozat egyetemi tanárok rektori megbízásáról és rektori megbízások lejártáról

2502

43/2007. (VI. 29.) ME határozat főiskolai rektorok megbízásáról

2503

44/2007. (VI. 29.) ME határozat főiskolai tanár kinevezéséről

2503

45/2007. (VI. 29.) ME határozat főiskolai tanár kinevezéséről

2503

46/2007. (VI. 29.) ME határozat főiskolai rektor megbízásáról

2503

47/2007. (VI. 29.) ME határozat főiskolai rektor megbízásáról

2504


KÖZLEMÉNYEK

 

Az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménykimutatása

2504

A Berzsenyi Dániel Főiskola Alaptó Okirata

2507

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói állásaira

2514

Pályázati felhívás óvodavezetői, iskolaigazgatói és egyéb vezetői állásokra

2523

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

2527

Névváltozás

2535

Zárás után érkezett pályázati felhívások

2536

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.