A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. OKTÓBER 5.,

péntek


 


LI. ÉVFOLYAM

27. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

2961

211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

3117

31/2007. (VIII. 9.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról

3120


KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

3121

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

3123

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

3125

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások, helyesbítések, közlemény bélyegzők érvénytelenítéséről, névváltozás

3128

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.