A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. OKTÓBER 24.,

szerda


 


LI. ÉVFOLYAM

29. szám


 

ÁRA: 693

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLY

 

32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról

3209


HATÁROZAT

 

58/2007. (VIII. 30.) ME határozat főiskolai tanárok kinevezéséről

3291


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói állására

3292

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

3293

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

3295

Névváltozás

3298

Helyesbítés

3298

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

3299

Tájékoztató a 2008/2009. tanév közoktatás közismereti, sajátos nevelési igényű tanulók (gyógypedagógiai), nemzetiségi és szakképzési tankönyveinek legmagasabb fogyasztói áráról

3299

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.