A kiadó honlapja

Ön az oldal 583376. látogatója        Budapest

2007. FEBRUÁR 26.,

hétfő


 


LI. ÉVFOLYAM

3. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

2006. évi C. tv. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról

89

253/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról

92

12/2006. (XII. 5.) OKM rendelet a szakiskola és szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről szóló 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról

100

13/2006. (XII. 7.) OKM rendelet a fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról és a biztonsági ellenőrzés szintjéről

100


HATÁROZATOK

 

69/2006. (XII. 6.) AB határozat egyes közoktatásról szóló jogszabályok alkotmányossági vizsgálatáról

101

256/2006. (XII. 5.) KE határozat kitüntetés adományozásáról

108

264/2006. (XII. 6.) KE határozat kitüntetés adományozásáról

108

265/2006. (XII. 6.) KE határozat kitüntetés adományozásáról

109


KÖZLEMÉNYEK

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tájékoztatója a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján teljesítendő bejelentkezési kötelezettségről, illetve a 2006. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról és befizetéséről

109

Közlemény a Debreceni Egyetemen 2006-ban habilitált doktori (Dr. habil) címet szerzettekről

139

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére

139

Pályázati felhívás nevelési-oktatási, és egyéb intézmények vezetői állásaira

146

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

155

Zárás után érkezett közlemények, pályázatok, helyesbítések

157

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.