A kiadó honlapja

Ön az oldal 76224. látogatója        

Budapest

2007. MÁRCIUS 31.,

szombat


 


LV. ÉVFOLYAM

3. szám


 

ÁRA: 588 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

4/2007. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal való együttműködésről szóló 16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

34


KÖRLEVELEK

 

1/2007. (ÜK. 3.) LÜ körlevél a jelentéstételi kötelezettségről

35


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

36

Áthelyezések, kinevezések

36

Áthelyezések

36

Kinevezés módosítása

37

Megbízások

37

Kirendelés, megbízás

37

Szolgálati viszony megszűnések

37

Halálozások

37


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

38

Pályázati felhívás katonai ügyészséget vezető ügyészi állás betöltésére

39

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.11.26.