A kiadó honlapja

Ön az oldal 583382. látogatója        Budapest

2007. NOVEMBER 26.,

hétfő


 


LI. ÉVFOLYAM

32. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

2007. évi CX. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról

3473

241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

3482

243/2007. (IX. 25.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

3486


HATÁROZATOK

 

63/2007. (IX. 21.) ME határozat főiskolai rektor megbízásáról

3489

64/2007. (IX. 21.) ME határozat főiskolai tanár kinevezéséről

3489


KÖZLEMÉNYEK

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

3490

A Semmelweis Egyetem Alapító Okirata

3492

A Kecskeméti Főiskola Alapító Okirata

3499

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és oktatói állásaira

3510

Pályázati felhívás óvodavezetői, iskolaigazgatói és egyéb vezetői állásokra

3515

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

3517

Oklevelek érvénytelenítése

3522

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívása szakmai tanulmányi versenyekre 2007/2008. tanévre

3523

Zárás után érkezett pályázati felhívások

3530

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.