A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. DECEMBER 10.,

hétfő


 


LI. ÉVFOLYAM

33. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLY

 

25/2007. (X. 5.) ÖTM–OKM együttes rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3., 4. és 7. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1.prioritásának, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről

3553


HATÁROZATOK

 

1077/2007. (X. 4.) Korm. határozat a 2008-ban a felsőoktatásba felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

3554

1079/2007. (X. 10.) Korm. határozat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

3555

67/2007. (X. 1.) ME határozat főiskolai rektor megbízásáról

3556

68/2007. (X. 10.) ME határozat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja megbízatása visszavonásáról

3556

69/2007. (X. 10.) ME határozat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról

3556

70/2007. (X. 10.) ME határozat a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnökének megbízásáról

3556

30/2007. (X. 6.) KüM határozat a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, akultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007.(VI.27.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről

3556


KÖZLEMÉNYEK

 

A Miskolci Egyetem Alapító Okirata

3557

A Budapesti Műszaki Főiskola Alapító Okirata

3564

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Alapító Okirata

3570

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Megszüntető Okirata

3575

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének közleménye a statisztikai szakképesítések írásbeli vizsganapjairól, valamint az írásbeli tételek átvételének idejéről és módjáról

3576

Felhívás a felsőoktatási intézmények 2008. évi Szép magyar beszéd versenyére

3576

Közlemény a XII. Országos Arany János Vers- és Prózamondó Verseny meghirdetéséről

3577

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és egyéb álláshelyeinek betöltésére

3578

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetői állásaira

3580

Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek betöltésére

3585

Névváltozás

3588

Zárás után érkezett közlemény, pályázati felhívások, helyesbítés

3588

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.