A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. DECEMBER 28.,

péntek


 


LI. ÉVFOLYAM

35. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

280/2007. (X. 25.) Korm. r. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

3673

281/2007. (X. 25.) Korm. r. a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (IX. 24.) Korm. rendelet módosításáról

3674

287/2007. (X. 29.) Korm. r. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről

3675


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói állásaira

3676

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

3688

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

3692

Névváltozás

3696

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

3697

8/2007. (OK. 35.) OKM miniszteri utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

3707

Helyesbítés

3720

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.