A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. MÁRCIUS 19.,

hétfő


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

4/2007. (II. 13.) HM rendelet A honvédségi közúti járművek üzemben tartásáról szóló 7/1991. (X. 16.) HM rendelet módosításáról

196

5/2007. (II. 13.) HM rendelet A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjárművei forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló 5/1998. (III. 6.) HM rendelet módosításáról

197

7/2007. (II. 23.) HM rendelet A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

197


Határozatok

 

1/2007. (II. 13.) OGY határozat Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének rigai csúcstalálkozója idejére nyújtott NATO támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról

201

2/2007. (II. 13.) OGY határozat A Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról

201

3/2007. (II. 13.) OGY határozat Egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

201

4/2007. (II. 13.) OGY határozat Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben részt vevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról

201

7/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred költségvetési szerv megszüntetéséről

202

8/2007. (HK 4.) HM határozat Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár költségvetési szerv megszüntetéséről

202

9/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Haditechnikai Ellátó Központ költségvetési szerv megszüntetéséről

203

10/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj költségvetési szerv megszüntetéséről

204

11/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj költségvetési szerv megszüntetéséről

205

12/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség dr. Radó György Központi Honvédkórház költségvetési szerv megszüntetéséről

205

13/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 1. Logisztikai és Támogató Zászlóalj költségvetési szerv megszüntetéséről

206

14/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ Előkészítő Törzs költségvetési szerv megszüntetéséről

207

15/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Hadtápanyag Ellátó Központ költségvetési szerv megszüntetéséről

207

16/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred költségvetési szerv megszüntetéséről

208

17/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 5/62. Könnyű Lövészzászlóalj költségvetési szerv megszüntetéséről

209

18/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Egészségügyi Kiképző Központ költségvetési szerv megszüntetéséről

210

19/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet költségvetési szerv megszüntetéséről

210

20/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 5/3. Bercsényi Miklós Könnyű Lövészzászlóalj költségvetési szerv megszüntetéséről

211

21/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 37/4. Török Ignác Műszaki-építő Zászlóalj költségvetési szerv megszüntetéséről

212

22/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár költségvetési szerv megszüntetéséről

213

23/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ költségvetési szerv alapításáról

213

24/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról

217

25/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ költségvetési szerv alapításáról

218

26/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred költségvetési szerv alapításáról

220

27/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról

221

28/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis költségvetési szerv alapításáról

223

30/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár költségvetési szerv alapításáról

225

31/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ költségvetési szerv alapításáról

227

32/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis költségvetési szerv alapításáról

228

33/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról

230

34/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár költségvetési szerv alapításáról

231

35/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról

233

36/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról

234

37/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred költségvetési szerv alapításáról

236

38/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ költségvetési szerv alapításáról

237

39/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ költségvetési szerv alapításáról

239

40/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ költségvetési szerv alapításáról

240

41/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred költségvetési szerv alapításáról

241

42/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér költségvetési szerv alapításáról

243

596/219/2003 TH (HK 4/2007.) HM határozat A rendszeresítésre/kivonásra kerülő haditechnikai eszközökről és hadfelszerelési anyagokról

245


Miniszteri utasítások

 

20/2007. (HK 4.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről

248

21/2007. (HK 4.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos Tanács feladatairól és működésének rendjéről

252

22/2007. (HK 4.) HM utasítás Hivatali szervezet vezetőjének kijelöléséről

253

23/2007. (HK 4.) HM utasítás A közfeladatok felülvizsgálatáról szóló 2229/2006. (XII. 20.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról

253


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

13/2007. (HK 4.) HM HVKF parancs Az EU ALTHEA műveletbe felajánlott MH EUFOR alegység kijelöléséről, összeállításáról és felkészítéséről

254

12/2007. (HK 4.) HM HVKF intézkedés A "Tisza" Többnemzetiségű Műszaki Zászlóalj (TMZ) 2007. évi vezető nemzeti szerepkör betöltéséből adódó feladatok végrehajtása érdekében

254

14/2007. (HK 4.) HM HVKF intézkedés A HM Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség hadrendje szerinti szervezetek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 82/2005. (HK 20.) HVKF intézkedés módosításáról

254

14/2007. (HK 4.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírás hatálybaléptetéséről

257


Főnöki rendelkezések

 

14/2007. (HK 4.) HM SZEF intézkedés A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszaka MH Kecskeméti Repülőkórház személyügyi szakfeladatainak végrehajtására

258

47/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedés A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszaka feladatai pénzügyi-számviteli szakfeladatairól

258

60/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedés A HM fejezet közgazdasági, pénzügyi és számviteli szakellenőrzésének rendjéről

262


Közlemények

 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Pályázatok oktatói munkakörökre

281

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.