A kiadó honlapja

Ön az oldal 76224. látogatója        

Budapest

2007. ÁPRILIS 30.,

hétfő


 


LV. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 588 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlőségről

42

6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 3/1992. Legf. Ü. utasítás módosításáról

43


KÖRLEVELEK

 

3/2007. (ÜK. 4.) főov. körlevél az adóhatósági tevékenységhez kapcsolódó ügyészi feladatok ellátására illetékes főügyészségek kijelöléséről

44


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

45

Áthelyezés, kinevezés

45

Áthelyezések

45

Kinevezésmódosítások

45

Megbízások

45

Szolgálati viszony megszűnések

45

Igazolvány érvénytelenítése

45


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

46

Pályázati felhívás katonai ügyészséget vezető ügyészi állás betöltésére

47

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.11.26.