A kiadó honlapja

Ön az oldal 286871. látogatója        Budapest

2007. MÁRCIUS 30.,

péntek


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

26/2007. (II. 28.) Korm. rendelet Haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosításáról

291

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

320


Határozatok

 

48/2007. (HK 5.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatal alapító okiratának módosításáról

360


Miniszteri utasítások

 

24/2007. (HK 5.) HM utasítás A Magyar Honvédség repülési pótlékra jogosult állományának hadrafoghatósági szint szerinti kategóriába sorolásának meghatározásáról

361

25/2007. (HK 5.) HM utasítás A közérdekű adatok közzétételének módjáról szóló 12/2006. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

362


Államtitkári rendelkezések

 

44/2007. (HK 5.) HM ÁT-HVKF együttes intézkedés A Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság állományának kijelöléséről és vezényléséről

364

43/2007. (HK 5.) HM JSZÁT-HVKF együttes intézkedés A 2007 március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

364


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

16/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs A helyőrségek kategóriába sorolásáról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról

365

21/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség Békéscsaba helyőrség, helyőrség-parancsnoki feladatok átadás-átvételéről

365

22/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

366

23/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs A 2007. március 15-i ünnepségekkel összefüggő feladatokról

366

25/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség veszélyes anyagot tároló raktárak őrzés-védelmének megerősítéséről

366

26/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs Az EU ALTHEA műveletbe felajánlott MH EUFOR alegység kijelöléséről, összeállításáról és felkészítéséről szóló 13/2007. (HK 4.) HM HVKF parancs módosításáról

366

27/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs A 2007. évben alkalmazott állományba vételi eljárások korlátozásáráról

366

02/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres szolgálat erőinek kijelöléséről, békeállapot időszakában történő vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről

366

15/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedés Egyes intézkedések hatályon kívül helyezéséről

366

17/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A helyőrségi, a katonai rendészeti, a komendáns és az őrzés-védelmi feladatok irányításának, ellátásának és ellenőrzésének rendjéről

366

18/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A katonai lőtereken előtalált és fel nem robbant robbanószerkezetek kezelésével és megsemmisítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

372

19/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium 2007. évi katonai sportbajnokságai megszervezéséről és végrehajtásáról

373

20/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A levelező rendszerű rajparancsnoki vezetői tanfolyam végrehajtásának rendjéről

375


Főnöki rendelkezések

 

03/2007. (HK 5.) HM HKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléti fennállásának és fokozásának hadműveleti szakfeladatairól szóló 03/2002. (HK 19.) HVK HDM CSF intézkedés módosításáról

377

91/2007. (HK 5.) HM KPÜ intézkedés A szervezeti átalakítás 2007. évi szervezési időszaka feladatai pénzügyi-számviteli szakfeladatairól szóló 47/2007. (HK 4.) HM KPÜ intézkedés módosításáról

377

34/2007. (HK 5.) HM FLÜ intézkedés A rendszeresített nyomtatványok 2007. évi egységárainak megállapításáról

380

83/2007. (HK 5.) MH HEKET intézkedés Az orvosi beutaló tartalmi követelményeiről

412

84/2007. (HK 5.) MH HEKET intézkedés A gyógyszerek rendeléséről

415


Szerződések

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

420

MH Támogató Dandár

420

MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola

420

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.