A kiadó honlapja

Ön az oldal 76224. látogatója        

Budapest

2007. MÁJUS 31.,

csütörtök


 


LV. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 588 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

7/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

50

8/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosításáról

51

9/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 4/2000. (ÜK.4.) LÜ utasítás módosításáról

52

10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi feladatokról

52

11/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

58


KÖRLEVELEK

 

4/2007. (ÜK. 5.) főov. körlevél a büntetőbíróságok másodfokú ügydöntő határozatai ellen bejelenthető fellebbezések, valamint az ügyész által a harmadfokú bírósági eljárás során előterjeszthető indítványok egyes kérdéseiről

59


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

60

Áthelyezések

60

Szolgálati viszony megszűnések

61

Halálozások

61

Igazolványok érvénytelenítése

61


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

61

Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

63

Az Európai Unióról, valamint az Európai Unió kultúrájáról tartott műveltségi vetélkedő eredménye

67

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.11.26.