A kiadó honlapja

Ön az oldal 286867. látogatója        Budapest

2007. ÁPRILIS 17.,

kedd


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

8/2007. (III. 13.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belső ellenőrzési jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet módosításáról

427

9/2007. (III. 23.) HM rendelet A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

428

32/2007. (III. 19.) GKM rendelet A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

431


Határozatok

 

32/2007. (III. 19.) KE határozat Rektori megbízásról

444

33/2007. (III. 19.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

444

49/2007. (HK 6.) HM határozat A Magyar Honvédség EU Század ideiglenes katonai szervezet alapító okiratának módosításáról

444

50/2007. (HK 6.) HM határozat A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 8. váltás ideiglenes katonai szervezet alapító okiratának módosításáról

444

51/2007. (HK 6.) HM határozat A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 9. váltás ideiglenes katonai szervezet alapító okiratának módosításáról

445

53/2007. (HK 6.) HM határozat A Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról

446


Miniszteri utasítások

 

27/2007. (HK 6.) HM utasítás A 2007. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével összefüggő feladatokról

446

28/2007. (HK 6.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Kabinet létrehozásáról és működési rendjéről szóló 20/2002. (HK 8.) HM utasítás módosításáról

449

29/2007. (HK 6.) HM utasítás Az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények a Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar Honvédséget érintő feladatainak végrehajtásáról

450

30/2007. (HK 6.) HM utasítás A katonai felsőoktatás modern, gyakorlatorientált képzési követelményekhez illeszkedő struktúrájáról és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem elhelyezéséről

453

31/2007. (HK 6.) HM utasítás Miniszteri főtanácsadói, miniszteri tanácsadói munkakörök létesítéséről

455

32/2007. (HK 6.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Ruházati Műhely szolgáltatásainak igénybevételéről, a jogosultság engedélyezéséről, valamint a készíttethető egyenruházati cikkek köréről

456

52/2007. (HK 6.) HM utasítás A kanadai repülőgép-vezetői képzésre történő toborzás, állományba vétel és katonai alapkiképzés 2007-2019-ig történő végrehajtásáról

457


Államtitkári rendelkezés

 

55/2007. (HK 6.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2007 április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

462


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

29/2007. (HK 6.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség ejtőernyős válogatott keret kijelöléséről, a 2007. évi versenyekre történő felkészítéséről

462

31/2007. (HK 6.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

462

32/2007. (HK 6.) HM HVKF parancs A HM Haderőtervezési Főosztály, főosztályvezetői beosztás átadás-átvételéről

462

34/2007. (HK 6.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség egyes objektumai polgári őrzés-védelmének ideiglenes katonai megerősítéséről

462

03/2007. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A légi szállítású készenléti alegység szervezéséről, vezényléséről és a szolgálat ellátásának követelményeiről

462

04/2007. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A készenléti alegységek szervezéséről, vezényléséről és a szolgálat ellátásának követelményeiről

462

30/2007. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A HM Honvéd Vezérkar felsőszintű vezetői és munkaértekezletei rendjéről, valamint az azokkal összefüggő egyes feladatokról

462

33/2007. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A katonai ülnökök választásának végrehajtásáról

463


Főnöki rendelkezések

 

3/2007. (HK 6.) HM HKF intézkedés A Mű/31. cikkszámú szolgálati könyv kiadásáról szóló 23/1996. (HK 26.) MH MÜF intézkedés módosításáról

467

4/2007. (HK 6.) HM HKF-HM IIF együttes intézkedés Az EU ALTHEA műveletbe felajánlott MH EUFOR század híradó, informatikai és információvédelmi támogatásáról

470

59/2007. (HK 6.) MH ÖHPK intézkedés Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

471

60/2007. (HK 6.) MH ÖHPK intézkedés Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság csapatjelvények rendszeresítéséről

473

61/2007. (HK 6.) MH ÖHPK intézkedés Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság csapatérméjének rendszeresítéséről

474


Szerződések

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

476

HM Személyzeti Főosztály

476


Közlemények

 

HM FLÜ Meghatalmazások

477

HM SZEF Pályázati felhívás írásbeli vizsgatételek kidolgozására

483

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.