A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. MÁRCIUS 28.,

szerda


 


LI. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről

753

1/2007. (I. 9.) MeHVM–GKM együttes rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM együttes rendelet módosításáról

754

2/2007. (I. 10.) MeHVM–OKM–SZMM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet módosításáról

755


HATÁROZATOK

 

1/2007. (I. 5.) ME határozat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjainak megbízásáról

759

2/2007. (I. 5.) ME határozat főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektor megbízásáról

760

4/2007. (I. 5.) ME határozat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjainak megbízatása megszűnéséről

760

9/2007. (I. 9.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésről

760

10/2007. (I. 10.) KE határozat egyetemi tanár rektori megbízásáról

760

11/2007. (I. 10.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekről

761


KÖZLEMÉNYEK

 

Közlemény Kármán Tódor-díjak adományozásáról

761

Közlemény Solt Ottília-díjak adományozásáról

761

Közlemény a 2007/2008. évi közoktatási tankönyvjegyzék I. negyedévi kiegészítéseiről és változásairól

762

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére

786

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

790

Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek betöltésére

795

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások, helyesbítések

798

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.