A kiadó honlapja

Ön az oldal 76225. látogatója        

Budapest

2007. JÚNIUS 30.,

szombat


 


LV. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 588 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

74

1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

165

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

170

2007. évi XXXVI. törvény a szabálysértési jogsegélyről (indokolással)

322


UTASÍTÁSOK

 

12/2007. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

341


KÖRLEVELEK

 

5/2007. (ÜK. 6.) együttes főov. körlevél az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika, valamint a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

341

6/2007. (ÜK. 6.) együttes főov. körlevél a magánjogi, a közigazgatási jogi, valamint a jogi képviseleti ügyek számítógépes bázisú ügyviteli rendszerében használatos fogalmak egységes alkalmazásához

353

7/2007. (ÜK. 6.) együttes főov. körlevél egyes formanyomtatványok módosításáról

354


SZEMÉLYI HÍREK

 

Elismerések

354

Kinevezések

356

Áthelyezések, kinevezések

356

Áthelyezések

357

Megbízások

357

Kirendelés, megbízás

357

Szolgálati viszony megszűnés

357

Halálozások

357

Igazolványok érvénytelenítése

357


KÖZLEMÉNYEK

 

A Kozma Sándor emlékére meghirdetett 2007. évi tudományos pályázaton díjazottak, elismerésben részesültek

358

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

359

Megyezászló adományozása

361

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.11.26.