A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. ÁPRILIS 2.,

hétfő


 


LI. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

1/2007. (I. 18.) OKM r. A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet módosításáról

833


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói és egyéb állásaira

835

Pályázati felhívás nevelés-oktatási intézmények vezetői állásaira és egyéb vezetői állásokra

868

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

879

Helyesbítés

882

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

882

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

883

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.