A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. MÁJUS 7.,

hétfő


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

56/2007. (HK 8.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról szóló miniszteri határozat módosításáról

531

57/2007. (HK 8.) HM határozat A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ alapító okiratának módosításáról

531

58/2007. (HK 8.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról szóló miniszteri határozat módosításáról

533

59/2007. (HK 8.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról szóló miniszteri határozat módosításáról

533

60/2007. (HK 8.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

534

61/2007. (HK 8.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról szóló miniszteri határozat módosításáról

535

64/2007. (HK 8.) HM határozat A Magyar Honvédség Kecskeméti Repülőkórház költségvetési szerv megszüntetéséről

536


Miniszteri utasítások

 

33/2007. (HK 8.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásának általános szabályairól

537

35/2007. (HK 8.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium szervei és a miniszter alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves és havi feladatterveinek elkészítésével összefüggő feladatokról szóló 87/2006. (HK 17/I.) HM utasítás módosításáról

541

36/2007. (HK 8.) HM utasítás A lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvényben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról

542

37/2007. (HK 8.) HM utasítás A magyar-indiai Katonai Vegyesbizottság magyar tagozatának létrehozásáról és tagjainak kinevezéséről szóló 119/2004. (HK 2/2005.) HM utasítás módosításáról

545

38/2007. (HK 8.) HM utasítás A kanadai repülőgép-vezetői képzésre történő elméleti felkészítés és gyakorlati repülőkiképzés 2007-2019 között történő végrehajtásáról

545

39/2007. (HK 8.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2007. évi összegeinek megállapításáról

547

40/2007. (HK 8.) HM utasítás A határidőn túli tartozásállomány kezelésének rendjéről

559


Államtitkári rendelkezés

 

34/2007. (HK 8.) HM KF szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény 2007. évi gazdálkodásáról

561


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

37/2007. (HK 8.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnökhelyettes helyettesítéséről

573

39/2007. (HK 8.) HM HVKF parancs Névhasználat engedélyezéséről

573

40/2007. (HK 8.) HM HVKF intézkedés A központi lőszer-, fegyver-, robbanó- és üzemanyagraktárak területén történő mozgás rendjéről szóló 34/1997. MH Anyagi- technikai főcsoportfőnöki intézkedés hatályon kívül helyezéséről

573

41/2007. (HK 8.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség által felajánlott lövészzászlóalj harccsoportképesség elérésével kapcsolatos feladatokról

573

20/2007. (HK 8.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások hatálybaléptetéséről

573


Főnöki rendelkezések

 

27/2007. (HK 8.) HM SZEF intézkedés A fontos és bizalmas beosztásba helyezés személyügyi igazgatási eljárásáról

574

59/2007. (HK 8.) HM FLÜ intézkedés Az URAL-4320 típusú terepjáró tehergépkocsi alkatrész katalógusa című kiadvány hatálybaléptetéséről

575

50/2007. (HK 8.) HM KLH intézkedés A SOFAR SUAV típusú többcélú felderítő repülőeszköz típusalkalmassági bizonyítványának kiadásáról

575

163/2007. (HK 8.) MH ÖHP parancs A minősített iratok felülvizsgálatáról

575

147/2007. (HK 8.) MH ÖHP intézkedés Az ejtőernyős szakbeosztású katonák osztályba sorolásának követelményeiről

591

168/2007. (HK 8.) MH HEK intézkedés A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészségügyi biztosításáról

591

242/2007. (HK 8.) MH HEK intézkedés A nem szervezetszerű harci életmentő katonák kiképzése során vénaszúrás oktatásának és gyakoroltatásának, valamint a megszerzett készségek alkalmazásának feltételeiről

592


Szerződések

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

594

HM Infrastrukturális Ügynökség

594

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

595

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

595


Közlemény

 

Honvédelmi miniszter közleménye Pályázati felhívás - ZMNE főtitkári munkakör ellátására

596

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.