A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. ÁPRILIS 16.,

hétfő


 


LI. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLY

 

3/2007. (I. 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

905


HATÁROZATOK

 

17/2007. (I. 30.) KE h. Egyetemi tanár felmentéséről

944

7/2007. (I. 25.) ME h. Főiskolai tanárok kinevezéséről

944

8/2007. (I. 30.) ME h. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról

944

9/2007. (I. 30.) ME h. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnöke és tagja megbízásának visszavonásáról

945


KÖZLEMÉNYEK

 

Tájékoztató az oktatási és kulturális miniszter által 2007. január 22-én adományozott díjakról

945

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és oktatói állásaira

948

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

953

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

967

Helyesbítések, pályázat visszavonása, oklevelek érvénytelenítése

971

Zárás után érkezett pályázati felhívások

972

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.