A kiadó honlapja

Ön az oldal 76224. látogatója        

Budapest

2007. AUGUSZTUS 31.,

péntek


 


LV. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA: 588 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kitüntetések, elismerések

378

Előléptetés

378

Kinevezések

378

Áthelyezések, kinevezések

378

Megbízások

379

Szolgálati viszony megszűnések

379

Igazolványok érvénytelenítése

379


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

379

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.11.26.