A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2007. MÁJUS 18.,

péntek


 


CXXXIV. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 945 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

66/2007. (HK 9.)HM határozat A Magyar Honvédség Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium megszüntetéséről

603


Miniszteri utasítások

 

26/2007. (HK 9.)HM utasítás Az EU ALTHEA műveletbe felajánlott MH EUFOR alegységek kijelöléséről, összeállításáról és felkészítéséről szóló 139/2006. (HK 1.) HM utasítás módosításáról

603

41/2007. (HK 9.)HM utasítás A honvédelmi tárca vagyonkezelésében lévő, feleslegessé vált ingó vagyontárgyak őrzés-védelmével kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítése érdekében történő témavizsgálat lefolytatásáról szóló 17/2007. (HK 3.) HM utasítás módosításáról

603

42/2007. (HK 9.)HM utasítás A köztisztviselők és munkavállalók jutalmazásáról

604

43/2007. (HK 9.)HM utasítás "A Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Programja a haderő átszervezésének befejezése és helyzetének stabilizációja 2007-2010. közötti időszakára" kiadásáról

605

44/2007. (HK 9.)HM utasítás Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) főigazgatói, gazdasági igazgatói valamit osztályvezető főorvosi beosztásainak betöltésére kiírt pályázatok elbírálását előkészítő Véleményező Bizottságainak kijelöléséről

611


Államtitkári rendelkezés

 

67/2007. (HK 9.)HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alá tartozó szervezetek köztisztviselőinek 2007. évi ruházati költségtérítéséről

613


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

42/2007. (HK 9.)HM HVKF parancs A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési időszaka feladatainak végrehajtásáról szóló 134/2006. (HK 24.) HM HVKF parancs módosításáról

614

45/2007. (HK 9.)HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

614

46/2007. (HK 9.)HM HVKF parancs A "BEVETÉSI IRÁNY 2007" gyakorlat és bemutató foglalkozás előkészítéséről és végrehajtásáról

614

47/2007. (HK 9.)HM HVKF parancs XV. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

614

05/2007. (HK 9.)HM HVKF intézkedés A készenléti alegységek szervezéséről, vezényléséről és a szolgálat ellátásának követelményeiről szóló 04/2007. (HK 6.) HM HVKF intézkedés módosításáról

614

06/2007. (HK 9.)HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres szolgálat erőinek kijelöléséről, békeállapot időszakában történő vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről szóló 02/2007. (HK 5.) HM HVKF intézkedés módosításáról

614

44/2007. (HK 98.)HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség által felajánlott víztisztító képesség elérésével kapcsolatos feladatokról

614


Főnöki rendelkezések

 

165/2007. (HK 9.)HM KPÜ-HM FLÜegyüttes intézkedés A külföldön történt gyógykezelés, egészségügyi ellátás költségei elszámolásának eljárási rendjéről

614

110/2007. (HK 9.)HM KPÜ intézkedés A pénzügyi referensi körbélyegzők használatának és elosztásának szabályairól

616


MH szolgálatfőnöki rendelkezések

 

129/2007. (HK 9.)MH GEOSZ intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 7172 IGEO "Geomágneses modellek használata" Edition 1) bevezetéséről

619

130/2007. (HK 9.)MH GEOSZ intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 7164 IGEO "Különleges léginavigációs térképek" Edition 1) bevezetéséről

619


MH csapatparancsnoki rendelkezések

 

21/2007. (HK 9.)MH 86. SZHB PK intézkedés Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis gyakorló csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

620

22/2007. (HK 9.)MH 86. SZHB PK intézkedés Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis csapatjelvényének rendszeresítéséről

621

23/2007. (HK 9.)MH 86. SZHB PK intézkedés Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

622

29/2007. (HK 9.)MH 86. SZHB PK intézkedés Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis csapatérme rendszeresítéséről

623

235/2007. (HK 9.)MH 34. BL KMZ PKintézkedés Az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj karjelzésként használható jelképének rendszeresítéséről

623


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

625

MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság

625


Közlemények

 

65/2007. (HK 9.)HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról, módosításáról

626

HM KTF közlemény HM Oktatási és Tudományos Tanács összetétele

626

HM JF Helyesbítés

626

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.