A kiadó honlapja

Ön az oldal 582504. látogatója        

Budapest

2007. ÁPRILIS 24.,

kedd


 


LI. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 693 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLY

 

1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról

1001


HATÁROZATOK

 

8/2007. (I. 30.) ME határozat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról

1005

9/2007. (I. 30.) ME határozat a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnöke és tagja megbízásának visszavonásáról

1006

17/2007. (I. 30.) KE határozat egyetemi tanár felmentéséről

1006


KÖZLEMÉNYEK

 

Közlemény a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület jogerős akkreditációs határozatairól

1007

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és egyéb álláshelyeinek betöltésére

1014

Pályázati felhívás nevelési-oktatási, és egyéb intézmények vezetői állásaira

1031

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

1047

Helyesbítések

1052

Zárás után érkezett pályázati felhívások, helyesbítések, közlemény

1079

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.21.