A kiadó honlapja

Ön az oldal 76224. látogatója        

Budapest

2007. SZEPTEMBER 30.,

vasárnap


 


LV. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 588 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések, előléptetések

386

Áthelyezések

386

Megbízás

386

Kirendelés, megbízás

386

Szolgálati viszony megszűnések

387

Igazolványok érvénytelenítése

387


KÖZLEMÉNYEK

 

Az ügyészi hivatás etikai szabályai

387

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

394

Pályázati felhívás katonai vezető helyettes ügyészi állások és katonai ügyészségi fogalmazói állás betöltésére

395

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2020.11.26.