A kiadó honlapja

Ön az oldal 278245. látogatója        

Budapest

2008. JANUÁR 17.,

csütörtök


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2007: CLXX. tv. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes törvényeknek az egészségkárosodás mértékére vonatkozó új minősítési rendszer és a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő módosításáról

3

41/2007. (XII. 14.) HM rendelet A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

10

42/2007. (XII. 23.) HM rendelet A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

13

68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról

16


Határozatok

 

305/2007. (XII. 28.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

19

306/2007. (XII. 28.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

19

146/2007. (HK 1/2008.) HM határozat A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról

19

147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról

20


Miniszteri utasítások

 

136/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás A 2008. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

23

137/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás A tanulmányi szerződések megkötéséről szóló 2/2004. (HK 2.) HM utasítás módosításáról

25

138/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás A szolgálati nyugdíjak rögzítését elősegítő adatszolgáltatásokról, valamint a szolgálati nyugdíjak rögzítéséről

27

139/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás A honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

28

140/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás A szolgálati útlevelek igényléséről és az ügyintézés rendjéről szóló 26/2002. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

29

141/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás A külföldi fegyveres erők repülőeszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség repülőeszközei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjéről

29

142/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás A nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

39

143/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás A Magyar Honvédség rendszerbe foglalt tevékenységeinek, feladatainak a tervezésben való kísérleti alkalmazásáról

50

144/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2008. évi tevékenysége fő irányainak és feladatainak meghatározásáról

52


Államtitkári intézkedések

 

148/2007. (HK 1/2008.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség képzési rendszeréről szóló HM utasítás előkészítéséről

52

152/2007. (HK 1/2008.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedése A 2008. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

53

150/2007. (HK 1/2008.) HM VTI SZÁT intézkedése A rendszeresített nyomtatványok 2008. évi egységárainak megállapításáról

53


Főnöki rendelkezések

 

438/2007. (HK 1/2008.) HM KPÜ intézkedés A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjéről

81

1519/2007. (HK 1/2008.) MH HEK intézkedés A 2008. évben végrehajtandó egészségügyi alkalmassági-, és szűrővizsgálatokról

98


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

103

MH Támogató Dandár

105

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

105

MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred

106

MH Béketámogató Kiképző Központ

106

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj

107

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

107

MH Légijármű Javítóüzem

107

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

108

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.