A kiadó honlapja

Ön az oldal 29094. látogatója        

Budapest

2008. FEBRUÁR 4.,

hétfő


 


V. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Törvény

 

2007. évi CLX. törvény A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról

3


Kormányrendeletek

 

347/2007. (XII. 20.) Korm. r. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

4

377/2007. (XII. 23.) Korm. r. Egyes környezetvédelmi és vízügyi tárgyú jogszabályok módosításáról

6

378/2007. (XII. 23.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

14

379/2007. (XII. 23.) Korm. r. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról

19


Miniszteri rendeletek

 

93/2007. (XII. 18.) KvVM r. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

40

94/2007. (XII. 23.) KvVM r. A vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről

47

95/2007. (XII. 23.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

61

96/2007. (XII. 23.) KvVM r. A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet, valamint a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről szóló 15/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról

61

97/2007. (XII. 23.) KvVM r. Az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

62

98/2007. (XII. 23.) KvVM r. Az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről

65

99/2007. (XII. 23.) KvVM r. A Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról

66

100/2007. (XII. 23.) KvVM r. Az ár- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

67

101/2007. (XII. 23.) KvVM r. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

81

102/2007. (XII. 23.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

116

37/2007. (XII. 13.) ÖTM r. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

r = 135


Kormányhatározat

 

2233/2007. (XII. 12.) Korm. h. A közfeladatok felülvizsgálatával kapcsolatos további feladatokról

135


Miniszteri utasítás

 

22/2007. (K.V.Ért. 2008. 1.) KvVM ut. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

136


Közlemények

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye a madár- és denevérgyűrűzési vizsgák, valamint a solymász természetvédelmi vizsgák lebonyolításáról

176

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye a Magyarországon 2007. december 31-ig EMAS regisztrációt nyert szervezetekről

177

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztályának közleménye a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006–2009

178

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztályának közleménye Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről, vitaanyag

192

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.