A kiadó honlapja

Ön az oldal 77140. látogatója        

Budapest

2008. JANUÁR 31.,

csütörtök


 


LVI. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

2007. évi CLXXXIII. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és más törvények módosításáról

2

59/2007. (XII. 23.) IRM rendelet az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról

5

60/2007. (XII. 23.) IRM rendelet az ügyészség és a Rendőrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttműködéséről és az ennek során felmerült költségekről

7


UTASÍTÁSOK

 

1/2008. (ÜK 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről szóló 25/2003. (ÜK12.) LÜ utasítás módosításáról

9

2/2008. (ÜK 1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetéséről szóló 6/1998. (ÜK 1999/1.) LÜ utasítás módosításáról

10

3/2008. (ÜK 1.) LÜ utasítás az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika bevezetéséről

15


KÖRLEVELEK

 

1/2008. (ÜK 1.) főov. körlevél az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról

15

2/2008. (ÜK 1.) főov. körlevél irányító intézkedések visszavonásáról

15


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

18

Áthelyezések, kinevezések

18

Áthelyezések

18

Kirendelés, megbízás

18

Megbízás

18

Szolgálati viszony megszűnések

18

Halálozások

19

Igazolványok érvénytelenítése

19


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

19

Tájékoztató a lakásépítési alap 2007. évi felhasználásáról

20

Tárgy- és számmutató az Ügyészségi Közlöny 2007. évi évfolyamához

Mell.

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.10.17.