A kiadó honlapja

Ön az oldal 583287. látogatója        

Budapest

2008. ÁPRILIS 15.,

kedd


 


LII. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

33/2008. (II. 21.) Korm. r. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

953

4/2008. (II. 19.) OKM r. A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

958


UTASÍTÁS

 

1/2008. (MK 24.) OKM ut. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata 3. számú módosításának kiadásáról

970


KÖZLEMÉNYEK

 

Az Oktatási Jogok Biztosának beszámolója 2006. évi tevékenységéről

998

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

1043

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és oktatói állásaira

1044

Pályázati felhívás óvodavezetői, iskolaigazgatói és egyéb vezetői állásokra

1049

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

1066

Közlemény bizonyítványok érvénytelenségéről

1072

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

1073

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

1073

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.