A kiadó honlapja

Ön az oldal 77140. látogatója        

Budapest

2008. OKTÓBER 31.,

péntek


 


LVI. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


HATÁROZATOK

 

5/2008. BJE jogegységi határozat

146


UTASÍTÁSOK

 

10/2008. (ÜK. 10.) LÜ utasítás legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

148


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

151

Áthelyezések, kinevezések

151

Áthelyezések

151

Szolgálati viszony megszűnések

151

Halálozások

152


KÖZLEMÉNYEK

 

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

152

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

155

Pályázati felhívás a Legfőbb Ügyészség Ellenőrzési Önálló Osztálya osztályvezetői állása betöltésére

157

Az Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezetének közleménye

157

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.10.17.