A kiadó honlapja

Ön az oldal 280180. látogatója        Budapest

2008. JÚLIUS 10.,

csütörtök


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

14/2008. (VI. 13.) HM rendelet A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

852

15/2008. (VI. 20.) HM rendelet A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásiról, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó HM rendeletek módosításáról

855


Határozatok

 

80/2008. (VI. 13.) OGY határozat A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról

859

62/2008. (HK 11.) HM határozat Katonai objektum névhasználatáról

859

64/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ alapító okiratának módosításáról

859

72/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem alapító okiratának módosításáról

860

73/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis alapító okiratának módosításáról

861

74/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár alapító okiratának módosításáról

861

75/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ alapító okiratának módosításáról

862

76/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred alapító okiratának módosításáról

862

77/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred alapító okiratának módosításáról

863

78/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ alapító okiratának módosításáról

863

79/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj alapító okiratának módosításáról

864

80/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis alapító okiratának módosításáról

864

81/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Támogató Dandár alapító okiratának módosításáról

865

82/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred alapító okiratának módosításáról

866

83/2008. (HK 11.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okiratának módosításáról

866

84/2008. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alapító okiratának módosításáról

868


Miniszteri utasítások

 

46/2008. (HK 11.) HM utasítás A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal szervezetének korszerűsítéséről

868

47/2008. (HK 11.) HM utasítás A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 17/2008. (HK 5.) HM utasítás módosításáról

868

48/2008. (HK 11.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásának általános szabályairól szóló 33/2007. (HK 8.) HM utasítás módosításáról

869

49/2008. (HK 11.) HM utasítás A devizaellátmány-különbözet megállapításával és kifizetésével kapcsolatos eljárási rendről

870

50/2008. (HK 11.) HM utasítás A Magyar Honvédség Vagyonnyilatkozat-kezelési Szabályzata kiadásáról

879

51/2008. (HK 11.) HM utasítás A Köztisztviselők Napja honvédelmi ágazaton belüli szabályozásáról

892

52/2008. (HK 11.) HM utasítás A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának Magyar Honvédségre vonatkozó eljárási szabályairól

893


Államtitkári intézkedések

 

63/2008. (HK 11.) HM VPSZÁT intézkedés A Nemzeti Katonai Stratégia kidolgozásával kapcsolatos feladatokról

899

66/2008. (HK 11.) HM VTISZÁT intézkedés A STANAG 7049 3. kiadás alkalmazásáról

899

67/2008. (HK 11.) HM VTISZÁT intézkedés A STANAG 2352 5. kiadás alkalmazásáról

900

68/2008. (HK 11.) HM VTISZÁT intézkedés A STANAG 4328 2. kiadás alkalmazásáról

900

69/2008. (HK 11.) HM VTISZÁT intézkedés A STANAG 4145 2. kiadás alkalmazásáról

901

70/2008. (HK 11.) HM VTISZÁT intézkedés A STANAG 4192 2. kiadás alkalmazásáról

901

85/2008. (HK 11.) HM JSZÁT - HM HVKF együttes intézkedés A 2008. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

902


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

109/2008. (HK 11.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnöke helyettesítéséről

902

114/2008. (HK 11.) HM HVKF parancs Szolgálat megszüntetéséről

902

110/2008. (HK 11.) HM HVKF intézkedés "A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata" kidolgozásáról

902

111/2008. (HK 11.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 11. váltás készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

902


Főnöki rendelkezések

 

8/2008. (HK 11.) HM HKF intézkedés A Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról történő működtetésével összefüggésben az MH Pápa Bázisrepülőtér őrzés-védelmét ellátó katonai őrség felkészítésének kiképzési követelményeiről

903

151/2008. (HK 11.) MH GEOSZ intézkedés gységes NATO Előírás (STANAG 2530 IGEO "Léginavigációs alap-adatok" EDITION 1) bevezetéséről

906

155/2008. (HK 11.) MH GEOSZ intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2507 MET "Szövetségi doktrína az összhaderőnemi erők meteorológiai és oceanográfiai támogatására AJP-3.11" Edition 1) bevezetéséről

906

156/2008. (HK 11.) MH GEOSZ intézkedés NATO Előírás (STANAG 6022 MET "A szabványos rács alapú meteorológiai táviratok alkalmazása" Edition 1) bevezetéséről

907

448/2008. (HK 11.) MH HEK intézkedés A fogászati szűrővizsgálatok végrehajtásáról

907

449/2008. (HK 11.) MH HEK intézkedés A fogászati betegellátás és anyagfelhasználás jelentési rendjéről

908

190/2008. (HK 11.) MH KPÜ intézkedése Devizaellátmány különbözet megállapításának és kifizetésének pénzügyi technikai végrehajtásáról és azzal összefüggő pénzügyi szakmai feladatokról

913


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

920


Közlemények

 

65/2008. (HK 11.) HM VTISZÁT közlemény A NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

921

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.