A kiadó honlapja

Ön az oldal 77140. látogatója        

Budapest

2008. NOVEMBER 30.,

vasárnap


 


LVI. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


SZEMÉLYI HÍREK

 

Előléptetés

162

Elismerések

162

Kinevezések

162

Áthelyezések, kinevezések

163

Áthelyezések

163

További kinevezés-módosítás

163

Szolgálati viszony megszűnések

163

Halálozás

163

Igazolvány érvénytelenítése

163


KÖZLEMÉNYEK

 

A 2008. évi perbeszéd- és jogesetmegoldó verseny eredménye

164

Tájékoztatás az ügyészségi szakmai-tudományos konferenciáról

165

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

169

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.10.17.