A kiadó honlapja

Ön az oldal 221016. látogatója        

Budapest

2008. JÚLIUS 24.,

csütörtök


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

12. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

86/2008. (HK 12.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

931

87/2008. (HK 12.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

932

88/2008. (HK 12.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

934

89/2008. (HK 12.) HM határozat A Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis alapító okiratának módosításáról

935


Miniszteri utasítások

 

53/2008. (HK 12.) HM utasítás "A Magyar Honvédség humánstratégiája (2008-2017)" kiadásáról

936

54/2008. (HK 12.) HM utasítás A béketámogató műveletek kategóriába sorolásáról, valamint a devizaellátmány-kiegészítés mértékének meghatározásáról szóló 112/2007. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

950

55/2008. (HK 12.) HM utasítás A 2008. évi tisztavatás végrehajtásáról

950

56/2008. (HK 12.) HM utasítás A bélyegzőellátásról és a bélyegzők használatáról

950

57/2008. (HK 12.) HM utasítás A közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések teljesítésének a rendjéről

955

58/2008. (HK 12.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek számláiról és a pénzkezelési szabályokról

963


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

115/2008. (HK 12.) HM HVKF parancs Légi közlekedési esemény kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról

965

117/2008. (HK 12.) HM HVKF parancs A "Köztisztviselők Napja" 2008. július 1-jei megünneplésével összefüggő feladatokról

966

118/2008. (HK 12.) HM HVKF parancs Az MH Műveleti Központ parancsnoki feladataival történő megbízásáról, valamint a parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

966

120/2008. (HK 12.) HM HVKF parancs A devizaellátmány-különbözet megállapításával és kifizetésével kapcsolatos eljárási rendről szóló 49/2008. (HK 11.) HM utasítás személyügyi technikai feladatainak végrehajtásáról

967

116/2008. (HK 12.) HM HVKF intézkedés A szerződéses és hivatásos állomány gépjárművezetői képzésének céljáról, a végrehajtás részletes szabályairól

967


Főnöki rendelkezések

 

210/2008. (HK 12.) HM KPÜ-HM SZEF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetés gazdálkodási információs rendszer felépítéséről, működési rendjéről, üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről szóló 97/2007. (HK 17.) HM utasítás végrehajtásából adódó egyes feladatok megvalósítására, hatáskörök és felelősök kijelöléséről

976

215/2008. (HK 12.) HM KPÜ-HM SZEF együttes intézkedés A pénzbeni juttatások folyósításának rendjéről

978

489/2008. (HK 12.) MH HEK intézkedés Az utasrepültetések egészségügyi feltételeiről

986

57/2008. (HK 12.) HM FLÜ intézkedés A Szakutasítás az AN/PRC-112G személyi vészrádióval együttműködő rendszerelemek - GPS-112 programbetöltő - alkalmazásáról című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

986

58/2008. (HK 12.) HM FLÜ intézkedés A Szakutasítás az AN/PRC-112G személyi vészrádióval együttműködő rendszerelemek - Quickdraw2 kézi interrogátor - alkalmazásáról című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

987

59/2008. (HK 12.) HM FLÜ intézkedés A Szakutasítás az AN/PRC-112G(r) személyi vészrádió kezeléséhez és műszaki kiszolgálásához című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

987

223/2008. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

988


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

989

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

989

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

991

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

991


Közlemények

 

MH KIAK Bélyegző érvénytelenítése

992

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.