A kiadó honlapja

Ön az oldal 29094. látogatója        

Budapest

2008. DECEMBER 31.,

szerda


 


V. ÉVFOLYAM

12. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Törvények

 

2008. évi LXIX. tv. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

1939

2008.évi XCI. tv. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény, a természet védelméről szóló 1996.évi LIII.törvény, valamint egyéb törvények módosításáról

1944


Kormányrendeletek

 

273/2008. (XI. 19.) Korm. r. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről

1952

277/2008. (XI. 24.) Korm. r. Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról

1953

280/2008. (XI. 28.) Korm. r. Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

1953

284/2008. (XI. 28.) Korm. r. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról

1959

292/2008. (XII. 10.) Korm. r. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi éseurópai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

1960

293/2008. (XII. 10.) Korm. r. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004.(IX.23.)Korm. rendelet módosításáról

1974


Miniszteri rendeletek

 

29/2008. (XII. 10.) KvVM r. A Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997.(VIII.1.) KTM rendelet módosításáról

1974

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM e. r. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

1976


Az Alkotmánybíróság határozata

 

597/B/2007. AB hat. Jogszabály alkotmányellenességének megállapításáról

1982


Kormányhatározatok

 

2154/2008. (XI. 5.) Korm. hat. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításával összefüggő kormányzati feladatokról

1984

2171/2008. (XII. 12.) Korm. hat. A közfeladatok felülvizsgálatával kapcsolatos további feladatokról

1985


Miniszteri utasítás

 

14/2008. (HÉ 47.) KvVM ut. Miniszteri biztos kinevezéséről

1985


Személyügyi hírek

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

1985

Kitüntetések

1986


Felhívás

 

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által adományozható kitüntetések és elismerések kezdeményezésére

1993


Közlemények

 

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1)bekezdése alapján készítendő hitelesített kibocsátási jelentéshez szükséges adatlapokról és csatolmányokról

1995

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 1.§ (2)bekezdése alapján benyújtandó kibocsátási engedély iránti kérelemhez, a 2.§ (4)bekezdés alapján benyújtandó változás-bejelentéshez és engedély-módosítási kérelemhez, valamint a 11/A. § (2)bekezdés alapján a létesítmény bezárás bejelentéséhez szükséges adatlapokról és csatolmányokról

1996

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól szóló 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelet alapján készítendő hitelesítői záradékhoz és jelentéshez szükséges adatlapokról

1997

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye a madár- és denevérgyűrűzési vizsgák, valamint a solymász természetvédelmi vizsgák lebonyolításáról

1997

A Környezetbarát Termék Kht. közleménye a 2007. évi közhasznúsági jelentéséről

1998

Környezetbarát termék minősítés

1999

86/2008. (Eük. 21.) Gyf. közleménye Gyömrő B–33 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1999

87/2008. (Eük. 21.) Gyf. közleménye Szigethalom K–21 KK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2000

88/2008. (Eük. 21.) Gyf. közleménye Szentkirály K–45 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2000

89/2008. (Eük. 21.) Gyf. közleménye Gyömrő B–33 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat módosításáról

2000

90/2008. (Eük. 21.) Gyf. közleménye Kékkút K–6 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2000

91/2008. (Eük. 21.) Gyf. közleménye Hajdúszoboszló B–310/A OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2000

92/2008. (Eük. 21.) Gyf. közleménye Létavértes B–34 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

2001

93/2008. (Eük. 21.) Gyf. közleménye A ceglédi Best Western Hotel Aquarell számára gyógyszálló és gyógyfürdő megnevezés használatának engedélyezéséről

2001

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.