A kiadó honlapja

Ön az oldal 77140. látogatója        

Budapest

2008. DECEMBER 31.,

szerda


 


LVI. ÉVFOLYAM

12. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

11/2008. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

178


KÖRLEVELEK

 

8/2008. (ÜK. 12.) főov. körlevél az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 1/2008. (ÜK. 1.) főov. körlevél módosításáról

182

9/2008. (ÜK. 12.) főov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról

182

10/2008. (ÜK. 12.) együttes főov. körlevél a személyügyi és továbbképzési ügyvitel rendjéről

182


SZEMÉLYI HÍREK

 

Elismerések

188

Kinevezések

188

Áthelyezések, kinevezések

188

Áthelyezés

188

Szolgálati viszony megszűnések

188

Halálozások

188

Igazolványok érvénytelenítése

189


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

189

Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

190

Tárgy- és számmutató az Ügyészségi Közlöny 2008. évi évfolyamához

Mell.

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.10.17.