A kiadó honlapja

Ön az oldal 21236. látogatója        

Budapest

2008. NOVEMBER 28.,

péntek


 


VII. ÉVFOLYAM

13. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

 

Összefoglaló

 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság 2008. október 30-án az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban. Eht.) 34-35. §-ban foglalt rendelkezések szerint, „az újgenerációs hálózatok (NGN) bevezetésével kapcsolatos szolgáltatói álláspontok megismerése és a piaci problémák feltárása” tárgykörében tartott nyilvános meghallgatásról

1666

Határozatok

 

DH-31756-21/2008 számú, a ViDaNet Zrt. és a Micro-Wave Kft. között közös eszközhasználattal kapcsolatos szerződéskötési kötelezettség megállapítása tárgyában indított jogvitában hozott határozat

1671


III. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

 

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2008. október hónapban közzétett érdemi határozatokról

1675

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

1677

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

1678


>V. FÕRÉSZ: Egyéb információk, tájékoztatók

 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság elérhetősége

1679

H Í R K Ö Z L É S I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.