A kiadó honlapja

Ön az oldal 220985. látogatója        

Budapest

2008. AUGUSZTUS 18.,

hétfő


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

13. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

92/2008. (HK 13.)HM határozat A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola költségvetési szerv alapításáról

996

96/2008. (HK 13.)HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

998

97/2008. (HK 13.)HM határozat A Magyar Honvédség Õr- és Biztosító Zászlóalj ideiglenes katonai szervezet megszüntetéséről

999

98/2008. (HK 13.)HM határozat A Magyar Honvédség KFOR Század ideiglenes katonai szervezet megszüntetéséről

1000


Miniszteri utasítások

 

59/2008. (HK 13.)HM utasítás A hivatásos és szerződéses katonák 2008. évi illetményfejlesztéséről, valamint az illetmények év közbeni megállapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás módosításáról

1001

60/2008. (HK 13.)HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium elektronikus ügyintézését támogató információs rendszer felépítéséről, működési rendjéről, üzemeltetéséről és fejlesztéséről

1002

61/2008. (HK 13.)HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009–2012. évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről

1006

62/2008. (HK 13.)HM utasítás A hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételének egyes végrehajtási feladatairól

1019


Államtitkári intézkedések

 

91/2008. (HK 13.)HM KF–HM HVKFegyüttes intézkedés A NATO Flying Training in Canada program Felső Szintű Irányító Testületének 2008. szeptember 22–26. között megrendezésre kerülő ülésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1021

93/2008. (HK 13.)HM KF–HM HVKFegyüttes intézkedés A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezéséről és végrehajtásáról

1022

94/2008. (HK 13.)HM JSZÁT–HM HVKFegyüttes intézkedés A 2008. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1022


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

121/2008. (HK 13.)HM HVKF parancs Az MH geoinformációs szolgálatfőnöki beosztás átadás-átvételéről

1022

1/2008. (HK 13.)HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról

1022

124/2008. (HK 13.)HM HVKF intézkedés A NATO ISAF Északi Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoportban részt vevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

1022

125/2008. (HK 13.)HM HVKF intézkedés Az afganisztáni műveletei területen belüli használatra az amerikai hadseregtől kapott HMMWV páncélozott terepjáró gépjárművek átvételével és üzembentartásával kapcsolatos feladatokról

1024

126/2008. (HK 13.)HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők 14. váltásban részt vevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

1026


Főnöki rendelkezések

 

190/2008. (HK 13.)MH ÖHP intézkedés „A repülőeszközök vizuális felismerésének kézikönyve” című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1028

848/2008. (HK 13.)MH HEK PK intézkedés A NATO részére határozatlan idejű folyamatos felajánlású katonai szervezetek személyi állománya megelőző egészségügyi ellátásáról

1028

911/2008. (HK 13.)MH HEK PK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2227 – Katonai egészségügyi biztosítás a humanitárius és katasztrófaelhárító műveletekben – 1. kiadás – AMedP-15) nemzeti bevezetéséről

1029

912/2008. (HK 13.)MH HEK PK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 7165 – A repülőszemélyzet lézer okozta szemkárosodásának kivizsgálása és azonnali kezelése – 1. kiadás) nemzeti bevezetéséről

1030

913/2008. (HK 13.)MH HEK PK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2873 – Az egészségügyi biztosítás működésének elvei nukleáris, biológiai és kémiai környezetben – 4. kiadás – AMedP 7(D) ) nemzeti bevezeté<->séről

1030

914/2008. (HK 13.)MH HEK PK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2491 – Alapelvek a <->NATO erők állományának biológiai ágensek elleni immunizálására – 1. kiadás – nemzeti bevezetéséről

1031

915/2008. (HK 13.)MH HEK PK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 3474 – A repülőszemélyzet teljesítményét befolyásoló külső tényezők miatt szükséges átmeneti repülési korlátozások – 4. kiadás – nemzeti bevezetéséről

1031


Csapatparancsnoki rendelkezések

 

90/2008. (HK 13.)MH GAVIK PK intézkedés Az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1032

91/2008. (HK 13.)MH GAVIK PK intézkedés Az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ csapatjelvényének rendszeresítéséről

1034

92/2008. (HK 13.)MH GAVIK PK intézkedés Az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ csapatérme rendszeresítéséről

1035

928/2008. (HK 13.)MH 64. BSZJ LE PK intézkedés Az MH 64. BSZJ LE Közlekedés Koordináló Század csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1036

18/2008. (HK 13.)MH 93. P.S. vv.z. PK intézkedés Az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj csapatkarjelzésének gyakorló egyenruhára történő rendszeresítéséről

1037

19/2008. (HK 13.)MH 93. P.S. vv.z. PK intézkedés Az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj csapatérme rendszeresítéséről

1038

126/2008. (HK 13.)MH BHK PK intézkedés Az MH BHK Logisztikai Század csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1039

128/2008. (HK 13.)MH BHK PK intézkedés Az MH BHK Szimulációs Gyakorló Központ csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1041

129/2008. (HK 13.)MH BHK PK intézkedés Az MH BHK Ellenerő Század csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1042

357/2008. (HK 13.)MH HEK PK intézkedés Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1043


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1045

MH 25. Klapka György Lövészdandár

1046


Közlemények

 

95/2008. (HK 13.)HM VTI SZÁT közlemény A NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

1047

24/2008. (HK 13.)HM HVKFH közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

1048

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.