A kiadó honlapja

Ön az oldal 21236. látogatója        

Budapest

2008. DECEMBER 23.,

kedd


 


VII. ÉVFOLYAM

14. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

 

Határozatok

 

DH-16285-25/2008. számú, a Hálózatos Televíziók Zrt. által a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel szemben továbbítási kötelezettség megsértésének megállapítása tárgyában indított jogvita

1682

DH-25201-7/2008. számú, a Magyar Telekom Nyrt. 2007. évi elkülönítetten vezetett számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1686

DH-28259-9/2008. számú, az országos szintű IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer alkalmazásával tárgyban hozott határozat

1688

DH-28143-13/2008. számú, az országos szintű IP bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatás díjának meghatározása retail minus módszer alkalmazásával tárgyban hozott határozat

1697

Bírósági határozatok

 

A Fővárosi Bíróság ítélete DH-104-18/2008.számú ügyben

1705

A Fővárosi Bíróság végzése DH-231-9/2006. számú ügyben

1707

VOIP nyilvános meghallgatás

 

Összefoglaló a 2008. november 27-én „az IP alapú beszédszolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatói álláspontok megismerése és a piaci problémák feltárása” tárgykörében tartott nyilvános meghallgatásról


III. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

 


 

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2008. november hónapban közzétett érdemi határozatokról

1713

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

1717

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

1717

Jogszabályfigyelés

1718


V. FÕRÉSZ: Egyéb információk, tájékoztatók

 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság elérhetősége

1719

H Í R K Ö Z L É S I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.