A kiadó honlapja

Ön az oldal 222156. látogatója        

Budapest

2008. SZEPTEMBER 12.,

péntek


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

14. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról

1059

17/2008. (VII. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

1061

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet A tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

1142

19/2008. (VIII. 14.) HM rendelet A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet módosításáról

1146


Határozat

 

150/2008. (VIII. 8.) KE határozat Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

1147


Miniszteri utasítások

 

63/2008. (HK 14.) HM utasítás A Tárca Védelmi Tervező Rendszer továbbfejlesztését végző munkacsoport létrehozásáról és tevékenységéről

1148

64/2008. (HK 14.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ osztályvezető főorvosi, osztályvezetői beosztásainak, munkaköreinek betöltésére kiírt pályázatok elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

1149

65/2008. (HK 14.) HM utasítás A HM Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) vezetési, szervezeti és gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

1150

66/2008. (HK 14.) HM utasítás Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 19/2008. (HK 5.) HM utasítás módosításáról

1150

67/2008. (HK 14.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1151

68/2008. (HK 14.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1152

69/2008. (HK 14.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1152


Államtitkári intézkedés

 

101/2008. (HK 14.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2008. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1153


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

127/2008. (HK 14.) HM HVKF parancs Az MH geoinformációs szolgálatfőnöki beosztás ideiglenes átadás-átvételéről

1153

128/2008. (HK 14.) HM HVKF parancs A XVIII. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

130/2008. (HK 14.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1153

131/2008. (HK 14.) HM HVKF intézkedés Az osztályba sorolás végrehajtásáról

1153

132/2008. (HK 14.) HM HVKF intézkedés A 2008. augusztus 20-i Államalapítás Ünnepe megünneplésével összefüggő feladatokról

1153

133/2008. (HK 14.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport felderítő, rádió-felderítő és elektronikai hadviselési támogatásáról

1153

25/2008. (HK 14.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírás hatályba léptetéséről

1154


Főnöki rendelkezések

 

919/2008. (HK 14.) MH HEK intézkedés Az egészségügyi szolgálatban használt kifejezések 3 nyelvű kézikönyve című főnökségi kiadvány kiadásáról

1154

238/2008. (HK 14.) MH ÖHP intézkedés "Rádiótávbeszélő kifejezések és szabályok a katonai repülésben" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1154

470/2008. (HK 14.) MH KJSZ-HTF intézkedés A nyári rendkívüli időjárás miatt betartandó higiénés szabályokról

1155


Szerződések

 

MH Pápa Bázisrepülőtér

1156

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

1156

HM Infrastrukturális Ügynökség

1157

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

1158


Közlemények

 

99/2008. (HK 14.) HM közlemény A katonai szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

1160

MH KIAK közlemény Bélyegző érvénytelenítése

1162

MH HEK közlemény Pályázati felhívások

1162

HM JF közelmény Helyesbítések

1168

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.25.