A kiadó honlapja

Ön az oldal 582371. látogatója        

Budapest

2008. MÁJUS 26.,

hétfő


 


LII. ÉVFOLYAM

14. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

66/2008. (III. 29.) Korm. r. egyes, a képzési hozzájárulásra vonatkozó kormányrendeleteknek a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló törvénnyel összefüggésben szükséges módosításáról

1409

9/2008. (III. 29.) OKM r. az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

1410

10/2008. (III. 29.) OKM r. a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

1455

11/2008. (III. 29.) OKM r. a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

1461

18/2008. (III. 28.) ÖTM r. a kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

1474


KÖZLEMÉNYEK

 

Az Oktatási Hivatal közleménye a Magyar Köztársaság területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről (2008. március 3-ai állapot szerint)

1483

Közlemény habilitált doktori címet szerzettekről

1483

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói és egyéb állásaira

1484

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

1494

Pályázati felhívás pedagógus állásokra

1501

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

1507

Pályázat visszavonása, helyesbítés

1528

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.01.28.