A kiadó honlapja

Ön az oldal 21236. látogatója        

Budapest

2008. DECEMBER 30.,

kedd


 


VII. ÉVFOLYAM

15. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

 

DH-25411-16/2008. számú, az Invitel Távközlési Zártkörű Részvénytársaságra vonatkozó nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1722

DH-25405-26/2008. számú, az Invitel Zrt. előfizetői helyi hurok átengedési és helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1723

DH-25195-11/2008. számú, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1731

DH-25198-19/2008. számú, a Magyar Telekom Nyrt. helyi hurok és helyi bitfolyam átengedésére vonatkozó referenciaajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1736


V. FÕRÉSZ: Egyéb információk, tájékoztatók

 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság elérhetősége

1750

H Í R K Ö Z L É S I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.