A kiadó honlapja

Ön az oldal 220993. látogatója        

Budapest

2008. OKTÓBER 13.,

hétfő


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

15. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

20/2008. (VIII. 30.) HM rendelet A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

1172

21/2008. (IX. 16.) HM rendelet A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerződéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosításáról

1172

22/2008. (IX. 23.) HM rendelet Az állami repülések céljára szolgáló és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló 27/2001. (IX. 23.) HM rendelet módosításáról

1175


Határozatok

 

83/2008. (IX. 18.) OGY határozat A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról

1178

105/2008. (HK 15.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okiratának módosításáról

1178


Miniszteri utasítások

 

70/2008. (HK 15.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1179

71/2008. (HK 15.) HM utasítás A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 64/2007. (HK 12.) HM utasítás módosításáról

1185

72/2008. (HK 15.) HM utasítás A külföldi fegyveres erők hőerőgépei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség hőerőgépei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjéről szóló 98/2007. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

1188

73/2008. (HK 15.) HM utasítás A külföldi fegyveres erők repülő-eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség repülő-eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjéről szóló 141/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás módosításáról

1191

74/2008. (HK 15.) HM utasítás A Magyar Honvédség műveleti tapasztalat-feldolgozó rendszere kialakításáról és működtetéséről

1194

75/2008. (HK 15.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő hadfelszerelési anyagok selejtezéséről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról

1200

76/2008. (HK 15.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2009-2012 közötti időszak rövid távú tervének kidolgozásáról

1203

77/2008. (HK 15.) HM utasítás A HM Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) vezetési, szervezeti és gazdasági tevékenységének vizsgálatáról szóló 65/2008. (HK 14.) HM utasítás módosításáról

1207

78/2008. (HK 15.) HM utasítás Az ONER-3-2009 Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási Gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről

1207

79/2008. (HK 15.) HM utasítás A NATO Informális Védelmi Miniszteri Találkozó végrehajtásában közreműködő összekötő tisztek, kisegítő személyzet és a közreműködő személyek feladatairól

1209


Államtitkári intézkedések

 

102/2008. (HK 15.) HM JSZÁT intézkedés A Magyar Honvédség tűzvédelmi tevékenysége irányításának és felügyeletének, valamint a honvédségi tűzoltó alegységek szervezésének szabályairól

1211

104/2008. (HK 15.) HM KF intézkedés A NATO Informális Védelmi Miniszteri Találkozó előkészítésével és lebonyolításával összefüggő pénzügyi és logisztikai feladatok végrehajtásáról szóló 30/2008. (HK 7.) HM kabinetfőnöki intézkedés módosításáról

1213


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

137/2008. (HK 15.) HM HVKF parancs A NATO Transzformációs Parancsnoksága (ACT) által a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázison (Szentendre) megrendezésre kerülő Rögtönzött Robbanóeszközök Elleni Tevékenység (C-IED) szeminárium biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

1214

135/2008. (HK 15.) HM HVKF intézkedés A NATO ISAF Déli Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoportban résztvevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

1214

136/2008. (HK 15.) HM HVKF intézkedés A NATO CIMIC Alaptanfolyam (NATO Basic CIMIC Course 2008.) előkészítéséről és végrehajtásáról

1214


Főnöki rendelkezések

 

13/2008. (HK 15.) HM HKF intézkedés A NATO ISAF Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport kijelölt állományának kiképzéséről és felkészítéséről

1216

68/2008. (HK 15.) HM FLÜ intézkedés "AZ AN-24, AN-26 ÉS AZ AN-30 TÍPUSÚ REPÜLÕGÉPEK EGYSÉGES MÛSZAKI KISZOLGÁLÁSI SZAKUTASÍTÁSA 1. rész Sárkány-hajtómű, EMO és RT berendezések, Operatív műszaki kiszolgálási munkák" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1216

69/2008. (HK 15.) HM FLÜ intézkedés "AZ AN-24, AN-26 ÉS AZ AN-30 TÍPUSÚ REPÜLÕGÉPEK EGYSÉGES MÛSZAKI KISZOLGÁLÁSI SZAKUTASÍTÁSA 2. rész Sárkány-hajtómű Időszakos munkák" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1216

70/2008. (HK 15.) HM FLÜ intézkedés "AZ AN-24, AN-26 ÉS AZ AN-30 TÍPUSÚ REPÜLÕGÉPEK EGYSÉGES MÛSZAKI KISZOLGÁLÁSI SZAKUTASÍTÁSA 3. rész Elektromos-, műszer-, oxigén- és rádióelektronikai berendezések, Időszakos munkák" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1217

308/2008. (HK 15.) HM KPÜ-HM VGF együttes intézkedés A részleges lakásfelújítási átalány, valamint a lakáskarbantartási költségtérítés megállapításának és folyósításának rendjéről

1217

293/2008. (HK 15.) MH ÖHP-HM FLÜ együttes intézkedés A Magyar Honvédség KFOR zászlóalj CIMIC-PSYOPS 2008. évi költségvetés felhasználásának rendjéről

1222


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1229


Közlemények

 

Honvédelmi miniszter közleménye Pályázati felhívás

1230

106/2008. (HK 15.) HM közlemény Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő lakóépületek (lakások), valamint személygépkocsi tároló helyiségek (állóhelyek) elidegenítésre történő kijelölésének XXIV. üteméről

1231

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.