A kiadó honlapja

Ön az oldal 280164. látogatója        Budapest

2008. OKTÓBER 31.,

péntek


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

16. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

108/2008. (HK 16.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ költségvetési szerv alapításáról

1235

110/2008. (HK 16.) HM határozat Rendszeresítésre kerülő haditechnikai eszközökről

1236

112/2008. (HK 16.) HM határozat A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról

1237


Miniszteri utasítások

 

80/2008. (HK 16.) HM utasítás A szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról szóló 99/2006. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

1237

81/2008. (HK 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági Központ megalakításával kapcsolatos egyes feladatokról

1238

82/2008. (HK 16.) HM utasítás Üdülési csekk biztosításáról a személyi állomány részére

1240

83/2008. (HK 16.) HM utasítás A jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről

1241

84/2008. (HK 16.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról

1242


Államtitkári intézkedés

 

107/2008. (HK 16.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2008. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1243


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

143/2008. (HK 16.) HM HVKF parancs A PRT-4 visszafogadó ünnepség végrehajtásával összefüggő feladatokról

1243

144/2008. (HK 16.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1243

145/2008. (HK 16.) HM HVKF parancs A NATO Transzformációs Parancsnoksága (ACT) által a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázison (Szentendre) megrendezésre kerülő Rögtönzött Robbanóeszközök Elleni Tevékenység (C-IED) szeminárium biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 137/2008. (HK 15.) HM HVKF parancs módosításáról

1243

147/2008. (HK 16.) HM HVKF parancs A HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ megalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1244

148/2008. (HK 16.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség részletes bontású létszámának változásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1244

150/2008. (HK 16.) HM HVKF parancs A 2008. október 23-ai nemzeti ünnep megünneplésével öszszefüggő feladatokról

1244

142/2008. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség fogyasztói logisztikai képessége elemzését és fejlesztését koordináló logisztikai munkacsoport megalakításáról

1244

146/2008. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédségben alkalmazott fizikai követelmények felülvizsgálatáról

1244

34/2008. (HK 16.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások hatályba léptetéséről

1244


Főnöki rendelkezések

 

307/2008. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés A JAS-39 EBS HU Gripen típusú repülőgépek rendszeresítéséhez szükséges "Útmutató" hatályba léptetéséről

1245

316/2008. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1245

317/2008. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés Az MH KFOR zászlóalj gyakorló-csapatkarjelzésének és csapatérméjének rendszeresítéséről

1246

208/2008. (HK 16.) MH LEK intézkedés Az MH Logisztikai Ellátó Központ csapatkarjelzésének és csapatjelvényének rendszeresítéséről

1248

1098/2008. (HK 16.) MH HEK intézkedés A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

1250

301/2008. (HK 16.) HM KPÜ intézkedés A pénzügyi referensi körbélyegzők használatának és elosztásának szabályairól

1251


Szolgálatfőnöki rendelkezés

 

324/2008. (HK 16.) MH GEOSZ intézkedés A repülésmeteorológiai táviratok összeállításáról

1253


Közlemények

 

33/2008. (HK 16.) HM HVKFH közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

1254

ZMNE Pályázati felhívás

1256

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.