A kiadó honlapja

Ön az oldal 286875. látogatója        Budapest

2008. NOVEMBER 14.,

péntek


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

17. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

23/2008. (X. 8.) HM rendelet Az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet módosításáról

1267

24/2008. (X. 21.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

1278


Határozatok

 

114/2008. (HK 17.) HM határozat A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal alapító okiratának módosításáról

1281

117/2008. (HK 17.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

1281


Miniszteri utasítások

 

85/2008. (HK 17.) HM utasítás A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítési programjával kapcsolatos feladatokról

1283

86/2008. (HK 17.) HM utasítás A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról

1284

87/2008. (HK 17.) HM utasítás "a Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszterének humánpolitikai irányelvei a 2008-2009. személyügyi évre" kiadásáról

1335

88/2008. (HK 17.) HM utasítás "a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Programja a haderő átszervezésének befejezése és helyzetének stabilizációja 2007-2010. közötti időszakára" kiadásáról szóló 43/2007. (HK 9.) HM utasítás módosításáról

1339

89/2008. (HK 17.) HM utasítás A vilniusi helikopter-felajánláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

1341

90/2008. (HK 17.) HM utasítás A Magyar Honvédség Elektronikus Iratkezelő Rendszer és a Magyar Honvédség Elektronikus Hitelesítő Alrendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról

1342

91/2008. (HK 17.) HM utasítás A 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1345

92/2008. (HK 17.) HM utasítás A Honvéd Dream Team létrehozásával kapcsolatos feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról

1346


Államtitkári intézkedés

 

116/2008. (HK 17.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2008. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1347


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

151/2008. (HK 17.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1347


Főnöki rendelkezések

 

18/2008. (HK 17.) HM HKF intézkedés A 7/1997. (HK 13) MH általános Kiképzési Főnök intézkedéssel kiadott "Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve" (Nyt. szám: 381/707.) című kiadvány hatályon kívül helyezéséről

1347

1190/2008. (HK 17.) MH HEK intézkedés A készenléti szolgálatra kijelölt helyőrségekről

1347

1196/2008. (HK 17.) MH KJSZ-HTF intézkedés A 2008/2009. évi influenza szezonra történő felkészülésről

1348

336/2008. (HK 17.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3430 ASSE (10. kiadás) alkalmazásáról

1350

Szolgálatfőnöki rendelkezés

342/2008. (HK 17.) MH GEOSZ intézkedés A TAF táviratok összeállításáról és kiadásáról

1351


Szerződések

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

1352

HM Infrastrukturális Ügynökség

1354

MH Pápa Bázisrepülőtér

1354


Közlemények

 

Honvédelmi miniszter közlemény Pályázati felhívás

1355

115/2008. (HK 17.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmény elfogadásáról

1356

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1356

MH HEK Pályázati felhívás

1361

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.