A kiadó honlapja

Ön az oldal 582396. látogatója        

Budapest

2008. JÚNIUS 24.,

kedd


 


LII. ÉVFOLYAM

17. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

103/2008. (IV. 29.) Korm. r. a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

1650

106/2008. (IV. 30.) Korm. r. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a műszaki-tudományos együttműködésről Quitóban az 1971. szeptember 24. napján kötött megállapodás kihirdetéséről*

112/2008. (IV. 30.) Korm. r. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről*

114/2008. (IV. 30.) Korm. r. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1969. évi május hó 28. napján aláírt tudományos és műszaki együttműködési egyezmény kihirdetéséről*

115/2008. (IV. 30.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről*

116/2008. (IV. 30.) Korm. r. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről*

117/2008. (IV. 30.) Korm. r. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről*

5/2008. (IV. 29.) ME. r. a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről

1651

15/2008. (III. 24.) OKM r. az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet módosításáról

1651

16/2008. (III. 30.) OKM r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

1652


KÖZLEMÉNYEK

 

Állami felsőoktatási intézmények alapító okiratai

1662

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

1887

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

1897

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

1904

Zárás után érkezett pályázati felhívások, közlemény

1914

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.02.09.